Iets te vieren?
Kijk ook op groepslocaties.com
Zoek en Boek

Informatie Coronavirus (COVID-19)

Update 18-05-2020 


Bezoek
Vanaf 1 juni is het voor Heigraafgasten weer toegestaan om bezoek te ontvangen. Dit mogen, naast de op de standplaats ingeschreven gasten, maximaal 3 individeule personen zijn ( bij bezoek van 1 gezin of huishouden zijn meerdere personen toegestaan / update 30 -05). Voor de bezoekers gelden dezelfde regels als voor Heigraafgasten en tijdens hun bezoek zal er altijd 1,5 meter onderlinge afstand moeten worden aangehouden zowel binnen als buiten.

Sanitaire voorzieningen
Zoals door de overheid is opgelegd zullen alle gezamenlijke was- & toiletgelegenheden tot 1 juli gesloten blijven. Tot die tijd zal iedere kampeerder gebruik moeten maken van eigen sanitair voorzieningen.

Toeristisch kamperen
Een toeristische plaats boeken kan alleen als alle in te schrijven gasten deel uit maken van hetzelfde gezin/ huishouden.

Met elkaar kamperen
Het kamperen, met meerdere gezinnen op aaneengesloten kampeerplaatsen, is mogelijk maar niet als groep en uitsluitend op individuele basis. Hierbij mogen op een kampeerplek alleen personen ingeschreven staan die deel uit maken van hetzelfde gezin/ huishouden. Ieder gezin/ huishouden dient een eigen plaats te boeken en per kampeerplek te beschikken over eigen sanitair voorzieningen. Ondanks het ‘met elkaar kamperen’ gevoel zal hierbij altijd de onderlinge 1,5 meter afstand in acht moeten worden genomen.    

Verhuur accommodaties
Stacaravans, chalets, safaritenten e.d., mogen alleen verhuurd worden aan, en gebruikt worden, door personen die deel uit maken van hetzelfde gezin/ huishouden.

Horeca & Winkel
De Heigraafwinkel, De Dubbellekkerdekker en Eeterij De Deel zullen in Juli weer opengaan. De exacte openingstijden kunnen afwijken van de informatie die in de vakantiegids staat maar zullen tegen die tijd via de app en de website worden gecommuniceerd. 

Vermaak
Kinderen t/m 12 jaar oud kunnen gebruik maken van de speeltuintjes op ons park en vanaf 20 mei zal ook in het open gedeelte van de Speelschuur weer op de luchtkussens gespeeld kunnen worden. Wel zullen alle toezichthoudende ouders, begeleiders en personen ouder dan 12 jaar de voorgeschreven afstand moeten aanhouden.

Animatie
We zijn volop bezig om een gezellig Treffer Recreatie programma op te zetten met passende activiteiten voor deze zomervakantie.

Henschotermeer
Het Henschotermeer zal in ieder geval niet voor 8 juni opengaan. Via de website www.henschotermeer.nl kunt u op de hoogte blijven wat betreft de opening en de maatregelen die er van kracht zijn.

 

Update 24-04-2020 - n.a.v.  persconferentie op 21 april 

We kunnen n.a.v. de persconferentie van 21 april jl. aangeven dat alle bestaande maatregelen, zoals u in onderstaande publicaties kunt vinden, van kracht zullen blijven t/m dinsdag 19 mei. Het blijft een spannende tijd waarin we elkaar zullen moeten aanmoedigen alle maatregelen in acht te blijven nemen, ook op ons park. Blijf zoveel mogelijk op uw eigen standplaats, vermijd waar mogelijk sociale contacten en als die er toch zijn, houd dan altijd de 1,5 meter in acht.

Een belangrijke regel die wij nogmaals onder uw aandacht willen brengen is dat het voor al onze gasten niet is toegestaan om bezoek op hun standplaats te ontvangen. We willen in deze periode een plaats zijn waar onze ingeschreven gasten op een verantwoorde manier kunnen recreëren. Wij zullen op deze maatregel toezien en waar nodig handhaven. In de week voor 19 mei 2020 zal het kabinet beoordelen welke maatregelen er in de periode daarna nodig zullen zijn.

Wij wensen u allemaal veel sterkte toe in deze moeilijke tijd.

 

Update 01-04-2020 - n.a.v.  persconferentie op 31 maart 

We kunnen n.a.v. de persconferentie van 31 maart jl. aangeven dat alle bestaande maatregelen, zoals u in onderstaande publicaties kunt vinden, van kracht zullen blijven t/m dinsdag 28 april. Daarbij werd benadrukt dat we er niet vanuit moeten gaan dat alle maatregelen na die dag zullen komen te vervallen en het 'gewone leven' weer opgepakt zal kunnen worden. Op dinsdag 21 april zal er opnieuw een persconferentie plaats vinden m.b.t. de vervolgstappen en maatregelen na dinsdag 28 april.

Voor één van de faciliteiten op ons Vakantiepark is een verscherpte maatregel van kracht geworden met als gevolg dat vanaf vandaag alle Badhuizen gesloten zijn. Alle seizoeners en kampeerders zullen gebruik moeten maken van hun eigen sanitair voorzieningen. Wel is er de mogelijkheid om uw chemisch toilet te legen. Houdt hierbij wel de regels m.b.t. hygiëne en de onderlinge minimale afstand van 1,5 meter aan! Voor gasten met een eigen chalet of stacaravan blijven de maatregelen ongewijzigd.

We begrijpen dat het voor iedereen een hele moeilijke tijd is met zoveel dingen die anders zijn. Het verdriet en de eenzaamheid die deze situatie met zich meebrengt is niet te bevatten. Onze gedachten gaan dan ook uit naar de mensen die het op dit moment moeilijk hebben en wensen iedereen heel veel sterkte toe!

 

Publicatie 19-03-2020 - eerste publicatie                                       

Publicatie 25-03-2020 - nieuwe en aangescherpte maatregelen zijn ‘onderstreept’ aan bestaande tekst toegevoegd.


Wij begrijpen dat er veel vragen zijn over het coronavirus (COVID-19) m.b.t. uw verblijf op Vakantiepark De Heigraaf, zeker gezien het naderen van het nieuwe kampeerseizoen.

Vakantiepark De Heigraaf volgt de laatste ontwikkelingen omtrent het Coronavirus en de richtlijnen van de Nederlandse overheid op de voet. De veiligheid en gezondheid van onze gasten en medewerkers staan voor Vakantiepark De Heigraaf voorop.

De afgegeven adviezen en richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD volgen we nauwlettend, zodat we altijd over de juiste en laatste informatie beschikken. Wij volgen hun adviezen strikt op. De richtlijnen kunnen teruggevonden worden op de website van het RIVM (www.rivm.nl).

Via deze weg willen wij u informeren over de huidige situatie rondom het Coronavirus (COVID-19) m.b.t. uw verblijf op Vakantiepark De Heigraaf.

Dankzij alle voorzorgsmaatregelen die wij nemen zal Vakantiepark De Heigraaf vanaf 26 maart ‘gewoon’ opengaan voor het nieuwe kampeerseizoen. Weest u er zich wel van bewust dat de situatie per dag kan veranderen. Vanuit de overheid is nu gesteld dat: ‘Op locaties zoals vakantieparken geldt dat men maatregelen moet treffen om mensen minimaal 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten’.  Wat betreft de start van het kampeerseizoen is de situatie dus onveranderd t.o.v. de eerdere publicaties van 19 maart jl. en zal Vakantiepark De Heigraaf vanaf 26 maart ‘gewoon’ opengaan. Wel willen we benadrukken dat dit alleen mogelijk is als alle richtlijnen en maatregelen worden nageleefd! Als blijkt dat in de praktijk de onderlinge minimale afstand van 1,5 meter niet door iedereen in acht wordt genomen is het mogelijk dat wij, op last van de Gemeente, alsnog de poorten moeten sluiten.  

In overeenstemming met de nieuwe en uitgebreide richtlijnen van de overheid en het RIVM omtrent het Coronavirus, zijn er door de directie van Vakantiepark De Heigraaf de volgende maatregelen genomen: 

 • Om het persoonlijke en fysieke contact tussen gasten en medewerkers te beperken zijn er een aantal maatregelen getroffen. Wij willen u vragen om het in gesprek gaan met onze medewerkers zoveel mogelijk te beperken. Omdat zij over het hele park werkzaamheden verrichten willen wij voorkomen dat ze tijdens hun werkzaamheden met te veel verschillende gasten contact hebben met alle mogelijke gevolgen van dien. Ook willen wij met iedere gast de afspraak maken geen handen te schudden of bij begroeting enig lichamelijk contact te hebben. Bij aankomst op het park dient u alle aanwijzingen op te volgen. Houd bij alles wat u doet onderling de door het RIVM gestelde minimale afstand van 1,5 meter aan!

 • Bij de receptie hanteren wij een deurbeleid. Er mogen maximaal 2 gasten tegelijkertijd op de receptie aanwezig zijn. Dit houdt ook in dat er van iedere standplaats één volwassen persoon de receptie mag bezoeken. Wij raden u aan om de betaling voor aankomst via Ideal te voldoen. Op de receptie kunt u uitsluitend met een pinpas betalen.

 • Wij hebben extra hygiëne maatregelen genomen rondom schoonmaak, met name in de Badhuizen en faciliteiten waar u als gast gebruik van maakt. In de Badhuizen zijn een beperkt aantal toiletten en douches geopend, zodat u onderling voldoende afstand kunt houden. Tijdens het schoonmaken wordt het Badhuis afgesloten en kunt u gebruik maken van een ander Badhuis.

 • Bij de Badhuizen hanteren wij een deurbeleid. Er mogen maximaal 2 personen per ruimte aanwezig zijn. Blijf niet langer dan nodig en houd min. 1,5 meter afstand van elkaar. Kinderen onder de 12 jaar mogen niet zonder begeleiding gebruik maken van de Badhuizen. (Max. 1 volwassene en 1 kind tegelijkertijd) Om het aantal bezoeken aan de Badhuizen zo veel mogelijk te beperken willen wij seizoenkampeerders vragen om op hun eigen standplaats af te wassen en, indien mogelijk, gebruik te maken van hun eigen chemisch toilet. Voor stacaravan & chalet gasten geldt dat zij verplicht zijn om hun eigen sanitair te gebruiken en het is voor hen niet toegestaan om op enige wijze gebruik te maken van de Badhuizen.

 • We willen nogmaals benadrukken dat bij het betreden van een Badhuis de eerste verantwoording bij u zelf ligt.  Wij roepen u op om ook de nodige persoonlijke maatregelen te nemen zoals bijv. het dragen van handschoenen, het gebruik van desinfectiemiddel en het meenemen van uw eigen handdoek om de kans op eventuele overdracht zo veel mogelijk te voorkomen. Doe dit voor uzelf en voor alle medegasten!

 • Alle openbare locaties (zoals horecagelegenheden & recreatiezalen) zullen, onder voorbehoud, t/m 1 juni 2020 gesloten blijven. Ook zijn, onder voorbehoud, t/m 1 juni alle (animatie & recreatie) activiteiten afgelast waaronder ook de campingdiensten en sing-ins die op de zondagen tijdens deze periode plaats zouden vinden.

 • De Heigraafwinkel zal, onder voorbehoud, t/m 1 juni gesloten zijn.

 • Ook houden wij vast aan de volgende, door het RIVM en de overheid verstrekte, richtlijn:
  Wij verwachten dat u als Heigraaf gast alleen op het park zult verblijven als u in goede gezondheid verkeert en ook geen van de volgende klachten heeft die wijzen op een (milde) verkoudheid zoals niezen, keelpijn, loopneus, (licht) hoesten en verhoging tot 38 graden.
  De directie van Vakantiepark De Heigraaf behoudt zich het recht om bij constatering van één van bovenstaande kenmerken een gast daarop aan te spreken en indien nodig, met het oog op de veiligheid van ons personeel en onze gasten, de gast dringend te verzoeken het park te verlaten. Het RIVM en de overheid geven aan dat in zo’n geval de betreffende persoon thuis dient te blijven en alle sociale contacten tot een minimum dient te beperken. Kortom:
  - Mocht u zich voor uw komst verkouden of ziek voelen, kom niet naar het park!  
  - Mocht u zich tijdens uw verblijf verkouden of ziek voelen, ga direct naar huis!

 • Wij willen er bij iedereen die deel uitmaakt van de kwetsbare groep (ouderen en personen met één van de door het RIVM  beschreven aandoeningen, zie (https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19/vragen-antwoorden) er op aandringen om niet naar het vakantiepark te komen. Weest u zich ervan bewust dat wij niet in staat zijn om zorg te verlenen of om u bij te staan op het moment dat u lichamelijke klachten krijgt en u daarin niet op ons kunt terugvallen. Wees wijs en blijf thuis waar u uw eigen sociale netwerk, uw huisarts en eventueel hulpverlening kunt inschakelen. Nogmaals willen wij benadrukken dat wij vanuit het Vakantiepark geen enkele hulp kunnen verlenen als het gaat om opvang, medische zorg of vervoer naar een huisartsenpost of ziekenhuis.

 • Tijdens het plaatsen van uw toercaravan en opzetten van de voortent mogen alleen de ingeschreven personen van uw standplaats aanwezig zijn en dienen op de standplaats te blijven. Mocht het niet anders kunnen dan mag er maximaal één ‘externe’ persoon u helpen, mits deze persoon ook alle maatregelen in acht neemt!  (Mocht u uw voortent opzetten realiseert u zich dan wel dat wij nog niet zeker weten of de camping open kan blijven) Gezien de omstandigheden willen wij u vragen om met zo min mogelijk mensen uw standplaats in te komen richten.

 • Als u éénmaal op het vakantiepark bent verlaat dan alleen uw standplaats voor noodzakelijke boodschappen of voor uw dagelijkse wandeling. (Richtlijn vanuit de overheid) en vermijd daarbij contact met andere gasten. We willen u ook vragen om uw kinderen zoveel mogelijk rond uw eigen standplaats te laten spelen en ze in het oog te houden, want ook voor hen geldt de minimale 1,5 meter onderlinge afstand en alle verdere genoemde maatregelen. Om op de hoogte te blijven van eventuele veranderingen in de situatie rondom het Coronavirus en uw verblijf op Vakantiepark De Heigraaf willen wij u verzoeken onze receptie niet te bellen. Check onze website voor alle actuele informatie.

 • Op dit moment, tot nadere berichtgeving, is het niet toegestaan om in uw caravan, tent, stacaravan of chalet bezoek of logés van buitenaf te ontvangen en wanneer er een tweede gezin op de plaats geboekt is mogen zij niet gelijktijdig met u aanwezig zijn. Ook mogen gasten met een eigen stacaravan of chalet deze niet aan derden verhuren en standplaatsen mogen uitsluitend gebruikt worden door de personen die daarop staan ingeschreven. Mocht geconstateerd worden dat iemand zich hier niet aan houdt dan zullen alle betrokkenen direct het vakantiepark dienen te verlaten.

Wij gaan er van uit dat iedereen zijn verantwoording neemt en alle maatregelen opgevolgd zullen worden. Zodra wij meer informatie en duidelijkheid kunnen geven zullen wij u op de hoogte brengen. De actuele informatie kunt u vinden op:  www.heigraaf.nl/coronavirus

Tenslotte willen wij u erop wijzen dat ondanks het feit dat er vanuit ons diverse maatregelen zijn getroffen, en we er alles aan te doen om de risico's tot een minimum te beperken, een bezoek aan en het verblijf op Vakantiepark De Heigraaf volledig uw eigen verantwoording en op eigen risico is! Denk hierbij ook aan de ander.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief:

Inschrijven nieuwsbrief

Het kampeerseizoen begint anders dan anders....
Ondanks de omstandigheden gaat het kampeerseizoen op donderdag 26 maart van start.
Lees meer »